Archiven

Mijn Achtergrond

Mijn naam is Sandra de Jong. Geboren op 17 september 1969. Sinds 1992 ben ik werkzaam in de Forensische Psychiatrie en vervolgens in het Speciaal Onderwijs (gedragsstoornissen en Psychiatrie) als maatschappelijk deskundige. In 2009 heb ik de Post-HBO opleiding Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar afgerond en sinds december 2016 de Mediation Opleiding. Ik ben als Full Member aangesloten bij de ADR en inschreven als Jeugdhulpverlener bij Registerplein en bij de Landelijke Vakvereniging voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Veiligheid met Inzicht en Beleid (VIB training)

binnen onderwijs en zorg. Deze training is onderverdeeld in een basistraining, een verdiepingstraining en een intervisietraject/coaching on the job. Na deze basistraining ben je in staat om gedrag te herkennen en aansluitend te interveniƫren. Je bent bewust bezig met je beroepshouding en de mate van invloed die je hebt om gedrag in te schatten en positief om te buigen. Daardoor ontstaat meer inzicht in gedrag en de kenmerken die horen bij diverse stadia van agressief gedrag Duur van de training: 2 dagen. Maximale groepsgrootte: 15 personen. Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

De verdiepingstraining gaat in op het ontwikkelen van kernwaarden die het basisklimaat gaan vormen van uw school of instelling. Vervolgens vertalen we deze kernwaarden naar beleid en passen de kernwaarden toe in de dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden zijn voor iedereen zichtbaar, duidelijk en hanteerbeer waardoor zij het fundament vormen voor uw (school)veiligheidsbeleid. Duur van de verdiepingstraining 2 dagen. Maximale groepsgrootte: 15 personen. Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

Intervisie, coaching on the job en begeleiding op individueel niveau en klassen/groepsmanagement. Duur en groepsgrootte in overleg/naar behoefte