Omgaan met psychiatrische problematiek.

februari 13, 2017 9:52 am Gepubliceerd door Laat uw gedicht achter

Doel van de training

De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden.
De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben.
De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen, en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie

Programma

Dag 1

 • Kennismaking met psychiatrische problemen
 • Inventarisatie problematiek
 • Psychiatrische problemen: psychose, schizofrenie en verslavingen
 • Vaardigheden in de omgang met bewoners met psychische problemen of een verslaving
 • Psychische problemen en leefbaarheid
 • Sociale partners en instanties inzetten
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen

Dag 2

 • Verschillende soorten stoornissen
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eigen grenzen (h)erkennen
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen
 • De doelen die u heeft bereikt na deze 2 dagen:
 • U hebt meer inzicht in de relatie tussen psychische problemen, verslaving en leefbaarheid.
 • U kunt de meest voorkomende psychische problemen en verslavingen herkennen.
 • U kent de mogelijke achtergronden van de meest voorkomende psychische problemen.
 • U hebt handvatten om bewoners met psychische problemen of een verslaving juist te benaderen.
 • U kent de grenzen van uw verantwoordelijkheden.
 • U hebt inzicht in partijen en instanties voor aanvullende hulp en weet hoe u die kunt benaderen.

Doelgroep

Deze opleiding is niet alleen voor specialisten uit het werkveld van de psychiatrie, maar ook voor mensen die in hun werkveld zijdelings met deze doelgroep te maken hebben. Enkele voorbeelden van beroepen van cursisten : doktersassistent, baliemedewerker gemeenten, medewerker woningcorporatie, vrijwilliger crisisopvang, welzijnswerker, of mensen werkzaam in verpleeghuizen.

Werkwijze:

Door een samenspel van theorie en praktijk (oefenen).
Vragen vanuit de cursisten zelf.

Gecategoriseerd in :

Dit bericht is geschreven door sandra

Geef een reactie