Archiven

Inleiding

Hallo, ik ben Sandra. Ik verzorg trainingen voor beroepskrachten die met kinderen, jongeren en hun opvoeders werken. Naast trainingen kunt u bij mij terecht voor:

 • Mediation
 • Coaching
 • Opvoedingsondersteuning
 • Intervisie

U kunt tevens een beroep op mij doen als Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als u geen opgeleide Aandachtsfunctionaris in dienst heeft. Ik kan u dan bijstaan met raad en daad.

Mijn trainingen zijn bedoeld voor beroepskrachten in onderwijs en zorg en kinderopvang.

Voor Mediation kunt u voor allerhande conflicten waar u hulp bij nodig heeft bij mij terecht.

Omgaan met psychiatrische problematiek.

Doel van de training

De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden.
De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben.
De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen, en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie

Programma

Dag 1

 • Kennismaking met psychiatrische problemen
 • Inventarisatie problematiek
 • Psychiatrische problemen: psychose, schizofrenie en verslavingen
 • Vaardigheden in de omgang met bewoners met psychische problemen of een verslaving
 • Psychische problemen en leefbaarheid
 • Sociale partners en instanties inzetten
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen

Dag 2

 • Verschillende soorten stoornissen
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eigen grenzen (h)erkennen
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen
 • De doelen die u heeft bereikt na deze 2 dagen:
 • U hebt meer inzicht in de relatie tussen psychische problemen, verslaving en leefbaarheid.
 • U kunt de meest voorkomende psychische problemen en verslavingen herkennen.
 • U kent de mogelijke achtergronden van de meest voorkomende psychische problemen.
 • U hebt handvatten om bewoners met psychische problemen of een verslaving juist te benaderen.
 • U kent de grenzen van uw verantwoordelijkheden.
 • U hebt inzicht in partijen en instanties voor aanvullende hulp en weet hoe u die kunt benaderen.

Doelgroep

Deze opleiding is niet alleen voor specialisten uit het werkveld van de psychiatrie, maar ook voor mensen die in hun werkveld zijdelings met deze doelgroep te maken hebben. Enkele voorbeelden van beroepen van cursisten : doktersassistent, baliemedewerker gemeenten, medewerker woningcorporatie, vrijwilliger crisisopvang, welzijnswerker, of mensen werkzaam in verpleeghuizen.

Werkwijze:

Door een samenspel van theorie en praktijk (oefenen).
Vragen vanuit de cursisten zelf.

Training signaleren kindermishandeling

In deze praktische training gaan we in op een groot maatschappelijk probleem, namelijk de aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een praktische training die handvatten biedt in het signaleren van

kindermishandeling en het hanteren van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Duur van de training: 1 dagdeel Maximale groepsgrootte: 15 personen (te combineren met de VIB training). Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

Held Zonder Geweld

Training voor jongens die zich middels agressief gedrag profileren binnen onderwijs/zorg. Deze groepstraining is geschikt voor jongeren van 13 tot 18 jaar oud die binnen het onderwijs of zorg tegen hun laatste kans aanlopen. De training kan worden aangeboden om schorsing en verwijdering te voorkomen.

Doel is de jongeren middels en intensieve training inzicht te geven in het eigen gedrag en de negatieve effecten hiervan. Doelstelling is gedragsalternatieven aanleren en de jongere leert bij Held zonder Geweld hoe je je moet opstellen in moeilijke situaties en hoe je kunt voorkomen dat de problemen uit de hand lopen.

Je leert beter om te gaan met je eigen gevoel van irritatie, boosheid, woede en agressie. Maximale groepsgrootte: 4 tot 6 personen. Duur van de training: 15 bijeenkomsten van 1,5 uur per week.

Merel van Groningen Training

Training voor jongeren en hun ouders om actuele onderwerpen als sexting, grooming en loverboyproblematiek inzichtelijk te maken en weerbaarheid te vergroten. In het Merel van Groningen project ontdekken jongeren van 12 tot 16 jaar op een confronterende manier of zij zelf mogelijk risico lopen om slachtoffer worden van een loverboy.

Het project komt voort vanuit de ervaringen van Merel van Groningen. Zij schreef het autobiografische boek ‘En plotseling ben je van hem’ dat gaat over hoe zij zelf slachtoffer werd van een loverboy.In samenwerking met Merel, de politie Rotterdam Rijnmond en een gespecialiseerde auteur en trainer, is een compleet lespakket ontwikkeld over de loverboy-problematiek waarin wordt ingestoken op zowel voorlichting als preventie. Maximale groepsgrootte: 4 tot 6 deelnemers, groep homogeen van samenstelling.

Training opvangcoach

De training is speciaal voor de medewerkers die opvang en nazorg verzorgen aan de medewerkers die agressie en schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Tijdens de training leer je te coachen op gezond herstel en leer je hoe je het opvanggesprek moet voeren.

De verschillende opvanggesprekken worden geoefend met onder andere rollenspelen. Duur van de training: 1 dagdeel ( te combineren met de VIB training).

Teamcoaching met paarden.

Om een goed beeld te krijgen van uw team en het functioneren van de teamleden is deze training een inspirerend middel. U leert in een dag de verschillende rollen in uw team kennen en het beste uit uw werknemers te halen door ze te respecteren in hun rol en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De gehele dag wordt voor u verzorgd op locatie in Hengelo Overijssel. Deze dag biedt u een gedegen theoretisch kader. Dit kader wordt zichtbaar gemaakt in de coaching met paarden. Vervolgens gaat u met een praktische opdracht genieten van de Twentse natuur waarbij samenwerken centraal staat. Groepsgrootte in overleg.

Locatie en Materiaal

Alle trainingen kunnen landelijk, in company, worden gegeven. Uiteraard bent u ook van harte welkom in mijn praktijk waar ruimte is voor groepen tot maximaal acht personen. Voor Mediation, coaching of advies bent u eveneens van harte welkom in mijn praktijk.

Al het materiaal voor de trainingen wordt verzorgd door Just Solve It. Al het materiaal mag door u gebruikt worden. Het Merel van Groningen project is echter een beschermd product. U mag dit niet gebruiken, vermenigvuldigen of zelfstandig inzetten als u niet door het Merel van Groningen Project bent opgeleid.

Kosten Mediation

Voor Mediation wordt een vast bedrag per dagdeel gerekend van 475,- euro. Dit bedrag is inclusief alle bijkomende kosten, zoals de Mediationovereenkomst, telefonie, eventuele rapportage en BTW. Reisafstand tot maximaal 100km per enkele reis, bij langere afstanden in overleg. Kosten voor optreden als externe vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Twee daagse trainingen in de praktijk kosten per deelnemer inclusief materiaal en lunch 500,- euro. Alle dieetwensen zijn mogelijk. Kosten voor de in company training afhankelijk van het aantal deelnemers in overleg.

Contact  Inschrijfformulier


   Veiligheid met Inzicht en BeleidHeld Zonder GeweldMerel van Groningen TrainingOmgaan met ouders met psychiatrische problematiek.Training signaleren kindermishandelingTraining opvangcoach(team) Coaching met paarden.