Archiven

Mediation bij Just Solve It

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. De mediator is niet partijdig maar juist neutraal, kiest geen kant en nodigt u uit om samen het geschil op te lossen op een manier die voor beide partijen passend is. In feite is een mediator een soort gesprekleider die ervoor zorgt dat elke partij in een open sfeer zijn of haar standpunt en argumenten naar voren kan brengen.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is de vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Deze vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. Beide partijen hebben er namelijk bewust voor gekozen om te proberen het juridische geschil met begeleiding van een mediator op te lossen.

Mediation is vertrouwelijk en geheim

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Beide partijen moeten voorafgaand aan de start van de mediation een mediationovereenkomst ondertekenen waarin zij beloven dat alles wat er tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, geheim blijft en niet aan anderen wordt medegedeeld.

Op die manier krijgt elke partij dus de kans om vrijuit en zonder remmingen te spreken en zijn of haar standpunt en argumenten naar voren te brengen.

De beperking van mediation zit hem dus niet zozeer in de aard van het (juridische) geschil, maar in de houding van beide partijen. Mediation kan alleen op vrijwillige basis plaatsvinden, dus beide partijen moeten ook echt de bereidheid hebben om te proberen via mediation tot een oplossing te komen.

Rol van de mediator

Tijdens de mediation zal de mediator zich neutraal opstellen. De mediator zal dus geen voorkeur mogen uitspreken voor het standpunt van de ene of de andere partij. Uiteraard kan en zal de mediator tijdens de mediation regelmatig vragen stellen om daarmee te proberen het juridische geschil en de belangen van beide partijen duidelijk naar voren te krijgen.

Hoewel het de bedoeling is dat beide partijen tijdens de mediation zelf aan een oplossing van hun geschil werken, zal de mediator zelf ook suggesties kunnen doen voor een mogelijke oplossingsrichting. Als u er met de tegenpartij in slaagt om tot een oplossing te komen, zal deze oplossing door de mediator worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Bij welke geschillen kan mediation worden toegepast?

Mediation kan bij de meest uiteenlopende (juridische) geschillen worden ingezet als middel om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. U kunt dan denken aan arbeidsgeschillen, maar ook aan familiezaken (echtscheiding), burenruzies of zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie.
Just Solve It biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de inzet van mediation.